Regeringen har i dag fattat beslut om att tillsätta en utredning som ska se över frågan om registerutdrag i arbetslivet.

En särskild utredare ska kartlägga av vilka skäl arbetsgivare, utan uttryckligt författningsstöd, begär att arbetssökande visar upp utdrag ur belastningsregistret och vilken betydelse sådana utdrag har i anställningsprocessen. Utredaren ska också undersöka i vilken mån arbetsgivare begär att redan anställda visar upp utdrag ur belastningsregistret och vilken betydelse sådan registerkontroll har i anställningen.

Vi ser att antalet utdrag från belastningsregistret är fem gånger så vanligt i dag än för tio år sedan. Ett felaktigt nyttjande riskerar att förpassa människor till ett långvarigt utanförskap utan en andra chans att komma in på arbetsmarknaden, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Utredaren ska också analysera och ta ställning till vilka åtgärder som behövs för att säkerställa att det är rätt balans mellan å ena sidan arbetsgivares berättigade behov av att kunna kontrollera angivna registerutdrag i anställnings­processen och å andra sidan arbetssökandes berättigade behov av skydd för sin personliga integritet. Michaël Koch, tidigare ordförande och chef för Arbetsdomstolen (1998-2012), har utsetts till särskild utredare.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2014.