Medlarna i förhandlingen mellan Fastighets och Pacta kommer under eftermiddagen att presentera sitt förslag till nytt kollektivavtal.
Fastighets och Pacta har under de senaste tre dagarna haft flera överläggningar med medlarna.

Medlarna Malte Eriksson, Isa Skog och Göran Gräslund från Medlingsinstitutet har kallat Fastighets till ett möte till klockan 14.00 idag den 24 maj.

Om Fastighets och Pacta, som företräder kommunala bostadsbolag, inte kan hitta en lösning med medlarnas hjälp kommer ett femtiotal anställda, mest reparatörer, maskinister och hantverkare, på fem utvalda bostadsföretag att strejka från tisdagen den 28 maj klockan 06.00. Deras arbete sätts också i blockad så att ingen annan kan utföra deras jobb.
Dessutom kommer samtliga företag inom avtalsområdet att sättas i blockad mot beredskapsarbete, övertid, mertid, nyanställningar och mot inhyrning av personal.