Fastighets har utökat strejkvarslet mot Pacta. Det innebär att allt arbete läggs ner på tre bostadsbolag från 11 juni om Fastighets och Pacta inte kommit överens om ett nytt avtal till dess.

Fastighets har idag beslutat att utvidga strejkvarslet. Varken arbetsgivarorganisationen Pacta eller Medlingsinstitutet har varit i kontakt med förbundet sedan strejken trädde ikraft.

Strejkvarslet omfattar allt fastighetsarbete på AB Bostäder i Borås, Salabostäder AB och AB Kristianstadsbyggen. Totalt 150 anställda omfattas.