6F, fackförbund i samverkan, har överlämnat varsel om sympatiåtgärder i den pågående konflikten mellan Fastighets och arbetsgivarorganisationen Pacta. Konflikten, om den träder i kraft, utökas därmed ytterligare. 

Fastighetsanställdas förbund förhandlar om ett nytt avtal med Pacta om fastighetsskötsel och boendeservice. Fastighets kräver att avtalet ska vara konkurrensneutralt och i nivå med övriga tecknade avtal inom fastighetsbranschen. Krav som ryms inom LOs samordning. Pacta vill teckna en uppgörelse som ligger under den nivån.
– Det är märkligt att Pacta väljer att dra igång en arbetsmarknadskonflikt i syfte att få ett lägre avtal än andra tecknade avtal i fastighetsbranschen. Att Pacta, som företräder kommunala och allmännyttiga företag, verkar vilja förstöra något som vi uppfattar som ryggraden i den svenska modellen känns främmande, säger 6F:s förbundsordföranden i ett gemensamt uttalande.

De övriga förbunden inom 6F, det vill säga Byggnads, SEKO, Målarna och Elektrikerna har därmed, inom respektive organisation, varslat om sympatiåtgärder i form av total arbetsnedläggelse och blockad för drygt 500 anställda i 20 företag.
– Vi förbund inom 6F står bakom den samordning som gäller inom LO och när Pacta nu utmanar hela samordningen blir sympativarsel en allvarlig påminnelse för alla som tror att vi inte är enade bakom kraven, säger 6F:s förbundsordföranden.
Konflikten träder i kraft den 18 juni klockan 06.00.

Byggnads varsel: YIT Sverige AB, Kiruna gruva, Bravida Sverige AB, Kiruna Gruva, Betongindustri AB, Stockholm, Färdig Betong AB, Göteborg, Havator AB, Haparanda, Härnösands kranlyft, Sundsvall, Nordic Crane Kynningsrud AB, Göteborg, Nordic Crane Wind AB, Falkenberg, Skanska Asfalt och Betong AB, Solna, Swerock AB, Ängelholm.

Elektrikernas varsel: Midroc Electros AB:s filial, Varberg

Målarnas varsel: :Telge Bostäder AB, Södertälje, AB Kristianstadsbyggen, Kristianstad, AB Bostäder i Borås, Fristadsbostäder AB, Fristad.

Sekos varsel: Vafab Miljö AB, Västerås/Köping, C4 Energi AB, Kristianstad, C4 Elnät AB, Kristianstad, Jönköping EnergiNät AB, Borås Elnät AB