Kollektivavtalet med Pacta är klart sedan Fastighets och Pacta sagt ja till medlarnas bud. Konfliktåtgärderna är över.

Allmänna villkoren gäller i 37 månader. Men överenskommelsens lönedel gäller i 36 månader och ger 1 700 kronor. Löneökningarna blir från 1 juli med 550 kronor, från 1 april nästa år med 550 kronor och från 1 april 2015 med 600 kronor. Det finns en individgaranti enligt vilken varje anställd garanteras 50 procent av löneutrymmet om facket och arbetsgivaren på företaget inte kan komma överens om hur löneutrymmet ska fördelas.
Eftersom årets löneökning gäller från 1 juli kommer ett engångsbelopp på 1 650 kronor betalas ut till varje heltidsanställd i samband med ordinarie löneutbetalning.

Avtalets lägsta löner höjs med 80 procent för de utan gymnasieutbildning och med 100 procent för de med gymnasieutbildning. Ersättningarna för beredskap och obekväm arbetstid höjs med cirka 6,8 procent under perioden.

Pacta ska i år ansöka om medlemskap i Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.

Överenskommelsen innebär att strejken, som omfattat ett femtiotal anställda på fem bostadsföretag, är över. Det gäller även blockad mot beredskapsarbete, övertid, mertid, nyanställningar och mot inhyrning av personal. Varslet om att utvidga konflikten kommer inte heller att verkställas.