Utländska företag som ska skicka personal på uppdrag i Sverige i mer än fem dagar blir skyldiga att anmäla det till Arbetsmiljöverket. Lagen som reglerar detta börjar gälla från 1 juli.

 

– Alla som arbetar i Sverige ska ha rätt till en säker arbetsmiljö. Det här gäller även för dem som kommer hit tillfälligt och arbetar, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

Skyldigheten att anmäla så kallade utstationerade arbetstagare gäller för arbetsgivare, både inom eller utanför EU, som skickat personal till Sverige för att utföra ett uppdrag under en tidsbegränsad period. Arbetsmiljöverket har fått uppdraget att bygga och förvalta ett register där arbetsgivare anmäler utländsk arbetskraft på tidsbegränsade uppdrag. Verket kontrollerar att reglerna för anmälan följs. Myndigheten kommer att kräva straffavgifter för bristande eller utebliven anmälan.

Idag saknas uppgifter om vilka utländska företag och arbetstagare som finns i Sverige och inom vilka branscher.

När registret finns på plats ger det Arbetsmiljöverket en kartbild av dem som är här och arbetar tillfälligt från andra länder. På så vis kan verket och arbetsmarknadens parter lättare försäkra sig om att utländska arbetstagare får de villkor de har rätt till enligt våra lagar. Det är svensk lag som gäller för utstationerade arbetstagare inom till exempel arbetsmiljö, diskriminering på arbetsplatsen och arbetstider.

Från den 1 juli kan arbetsgivare registrera utländsk arbetskraft via www.av.se. Arbetsgivaren behöver även utse en kontaktperson i Sverige. Personen ska bland annat kunna visa handlingar som bevis för att utstationeringslagen följs, exempelvis anställningsavtal.

– Arbetsmiljöverket hjälper till när någon ställer frågor om de nya reglerna. Vi slussar även vidare utländska arbetsgivare som ska skicka tillfällig arbetskraft hit, till rätt myndighet eller organisation i frågor som ligger utanför vårt ansvarsområde, säger Alexandra Falkeenhetschef och projektansvarig för registret över utstationerad arbetskraft.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2013. Arbetsgivaren ska även anmäla de arbetstagare som de utstationerat före den 1 juli och som fortfarande arbetar i Sverige när lagen börjar gälla.