Medlingsinstitutet har utsett Hans Svensson och Jan-Peter Duker att medla i tvisten mellan Fastighets och Seko och Almega Tjänsteförbunden om ett nytt kollektivavtal för serviceentreprenader.

Fastighets och Seko har varslat om strejk vid ett antal serviceentreprenadföretag från den 20 juni. Dessutom har varsel lagts om blockadåtgärder mot övertid, mertid, nyanställning och inhyrning på hela avtalsområdet.