Fallolyckor… vi tänker oss kanske en fastighetsskötare som fallit från en stege eller en städare som fallit i en trappa. Men ett fall kan uppkomma på ett helt annat sätt.
– För en vecka sedan fick jag besked om en olycka där en av våra medlemmar skulle bära ut en säck genom en dörr och kliva upp på en ramp som var cirka en decimeter hög. Hon trampade utanför rampen, ramlade och bröt lårbenshalsen. Alltså inget fall från hög höjd, men ändå en allvarlig skada. Det här är bara ett av de ärenden vi nu håller på att följa upp.

Det händer rätt ofta att medlemmar inte anmäler olyckor och tillbud, vad kan det bero på?
– För det första kanske man inte tycker att olyckan är så allvarlig… och det kan handla om okunskap. För Fastighets som organisation är det dock mycket viktigt att sprida kunskap om hur man agerar i samband med en olycka. Framförallt måste den fackliga organisationen jobba för att förhindra att olyckor sker. Vid våra skyddsombudsträffar så pratar vi om detta. Det är viktigt att de lokala skyddsombuden deltar i utredningen av en olycka, om det inte finns ett lokalt skyddsombud så ska det regionala skyddsombudet delta i utredningen.

Vad är det första som ska ske efter en olycka?
– Att utreda olyckan/tillbudet och att dokumentera vad som hände. Där efter görs en arbetsskadeanmälan. Den ska sedan undertecknas av arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud. Arbetsskadeanmälan skickas sedan till försäkringskassan. Men minst lika viktigt är det att, när smärta uppstår, gå till läkare så att man får skadan journalförd i direkt anslutning till olyckan. I samband med allvarliga olyckor, när någon hämtas i ambulans, så sker detta naturligtvis.

Är det krångligt att fylla i arbetsskadeanmälan?
– Nej, och det måste göras. Det är arbetsgivarens skyldighet att arbetsskadeanmälan fylls i. Ja, varför sker detta inte ibland…? Kan bero på att det är en administrativ syssla som företaget inte prioriterar. Vid allvarliga olyckor fungerar det nog. Men i samband med mindre allvarliga olyckor så händer det att vi får svaret att ingen anmälan gjorts. Tillsammans med arbetsskadeanmälan ska också läkarintyg bifogas när det senare ska skickas till vår försäkring, TFA.

Det finns väl också skäl till att arbetsskadeanmälan ska göras?
– Javisst. Arbetsskadeanmälan ligger sedan till grund för Arbetsmiljöverkets statistik. Vilken typ av olycka det handlar om, är den förorsakad av en arbetssjukdom eller är det ett rent olycksfall?

Hur är det ställt med den fackliga utbildningen kring dessa frågor?

– Fackligt jobbar vi med detta hela tiden. När vi har träffar med de lokala skyddsombuden så går vi igenom hela processen med arbetsskadeanmälan. Men som sagt är det mycket viktigt är att vi i hela organisationen sänder ut meddelandet: alla arbetsolyckor måste anmälas!