Fastighets, Seko och Almega Tjänsteförbunden ska senare idag lämna sitt svar på medlarnas bud. Medlarna överlämnade förslaget till dem igår kväll.

Parterna har varit i kontakt med medlarna under de senaste dagarna. Igår lämnade medlarna sin slutliga hemställan, vilket innebär ett förslag till nytt kollektivavtal för städarna.

Om någon av parterna säger nej till medlarnas bud, och medlarna inte kan komma med en annan lösning, kommer de varslade stridsåtgärderna att träda ikraft den 20 juni.