Ledarna för de tre EU-institutionerna lyckades idag på förmiddagen nå en uppgörelse om EU:s nästa långtidsbudget för åren 2014-2020.

– Det var viktigt att vi fortsatte att förhandla och inte gav efter för kravet att rakt av godta rådets överenskommelse i februari, säger europaparlamentariker Göran Färm (S) och vice-ordförande för de europeiska socialdemokraterna med ansvar för bl a budget och jordbrukspolitik.

– Överenskommelsen är verkligen en seger för Europaparlamentet. Tack vare att parlamentet stod på sig och krävde fortsatta förhandlingar har vi nu nått en rad förbättringar, bl.a. satsningar mot ungdomsarbetslösheten och tidigarelagda investeringar i forskning och utbildning, vilka samtliga kan göras inom ramen för budgeten och utan att det kostar mer för medlemsländerna, fortsätter Färm.

Uppgörelsen innebär bland annat:

  • en mer flexibel budget,
  • en seriös halvtidsöversyn och omförhandlingsmöjlighet av långtidsbudgeten,
  • tidigareläggning av satsningar på bl a ungdomsarbetslöshet, forskning, utbildning och småföretag.

– Parlamentet har också lyckats säkra en uppgörelse om ändringsbudget nr 2 för 2013, vilket innebär att EU nu kan betala sina räkningar och kan avfärda hotet om akut betalningsinställelse, säger Göran Färm.

– Jag rekommenderade idag president Schulz att säga ja till uppgörelsen och jag hoppas att hela parlamentet röstar för det nästa vecka i Strasbourg, säger Färm.

– Eftersom vi samtidigt har nått en uppgörelse om jordbrukspolitiken, som visserligen inte är perfekt men ändå innebär stora framsteg – mindre pengar och tuffare miljökrav – har snart alla de tyngsta EU-programmen fått en lösning för framtiden, avslutar europaparlamentariker Göran Färm (S).