Imorgon deltar Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist på ett högnivåmöte om ungdomsarbetslöshet i Berlin i Tyskland, tillsammans med arbetsmarknadsminister, Hillevi Engström.

Mötet med generaldirektörer, arbetsmarknadsministrar och regeringschefer handlar om hur den föreslagna ungdomsgarantin ska kunna implementeras i samtliga EU-länder för att möta den oroande ungdomsarbetslösheten. Sveriges generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist har blivit utsedd att föra de europeiska arbetsförmedlingarnas talan.

– De offentliga Arbetsförmedlingarna i Europa spelar en nyckelroll i främjandet av ungdomars inträde på arbetsmarknaden. På mötet i Berlin presenteras en rad konkreta förslag på hur Medlemsstaterna kan arbeta för att öka sysselsättningen bland ungdomar, säger Angeles Bermudez-Svankvist.
Sammanslutningen av Europas generaldirektörer har identifierat ett antal avgörande insatser för att underlätta ungdomars möjlighet till egen försörjning. De är bland annat:
• Att i samarbete med arbetsgivare skapa utbildnings-och lärlingsplatser för ungdomarna.
• Erbjuda ungdomar individuellt stöd och rådgivning.
• Att ge ungdomar relevant yrkesvägledning redan under i skolstudierna.
• Att intensifiera arbetsförmedlingarnas arbete i områden där ungdomsarbetslösheten är hög.