– Alla ska ha rätt till ett betalkonto i banken. Något annat vore otänkbart, säger europaparlamentariker Olle Ludvigsson (S) efter att ekonomiutskottet i Europaparlamentet börjat arbeta med EU-kommissionens lagförslag om grundläggande banktjänster.

Förslaget går ut på att etablera en rätt för alla europeiska konsumenter att öppna och använda ett grundläggande betalkonto. Denna rättighet – som täcker de vanligaste vardagstjänsterna – ska gälla oberoende av hur den personliga situationen ser ut. Den ska även gälla för den som behöver ett konto vid exempelvis studier eller arbete i ett annat EU-land.

– I dag finns det ca 25 miljoner européer som skulle vilja ha ett betalkonto men som ändå inte har något, noterar Ludvigsson. Eftersom det i ett modernt samhälle är svårt att klara sig utan ett konto skapar detta ett allvarligt utanförskap och därför är det viktigt att ta tag i frågan.

Även i Sverige finns en del av denna problematik, fortsätter Ludvigsson. Konsumenter som har betalningsanmärkningar eller som saknar fast adress nekas inte sällan betalkonton.

Förslaget innehåller även bestämmelser om att prisinformationen för tjänster kopplade till betalkonton ska förtydligas samt om att bankbyten ska göras smidigare. Detta för att konsumenterna ska kunna agera mer aktivt och tillsammans pressa avgifterna nedåt.

Ludvigsson är ansvarig för hanteringen av förslaget inom den europeiska socialdemokratiska gruppen i parlamentet.

– Jag ser positivt på förslaget som helhet och kommer att jobba mycket aktivt för att det ska kunna antas så snabbt som möjligt, avslutar europaparlamentariker Olle Ludvigsson (S).

Bakgrund
Förslaget debatterades idag för första gången i parlamentets ekonomiutskott. Innan det små småningom kan antas måste parlamentet och rådet enas om lagstiftningen i sin helhet.

Kommissionen föreslår ett åtgärdspaket i tre delar. För det första ska varje konsument ges rätt till ett grundläggande betalkonto. Denna rättighet – som täcker vardagstjänster exklusive krediter – ska gälla oberoende av hur den personliga situationen ser ut. Rättigheten ska även gälla för den som behöver ett konto i ett annat EU-land. För det andra ska bankerna bli tydligare i sin prisinformation för betalkonton. Termerna ska standardiseras så att de blir lättfattliga och jämförbara. Konsumenten ska få en årlig summering av alla avgifter som betalats. I varje land ska det finnas en oberoende webbplats för prisjämförelser. För det tredje ska det bli smidigare att byta bank. Bankerna ska ansvara för hela processen och för att bytet är klart inom 15 dagar (30 dagar vid gränsöverskridande byte).