Arbetsmarknaden i juli 201

 

Varken antalet lediga platser eller antalet personer som fått arbete har förändrats nämnvärt de senaste månaderna. Men 17 000 fler personer var arbetslösa jämfört med juli 2012, och tendensen är fortfarande svagt uppåtriktad. Antalet uppgick nu till 395 000 personer, vilket motsvarar 8,4 procent av den registerbaserade arbetskraften. Antalet varslade om uppsägning har däremot minskat de senaste månaderna.

– Det händer inte så särskilt mycket på arbetsmarknaden just nu, säger Susanna Okeke, Arbetsförmedlingens tf analyschef. I väntan på eventuella nya signaler från vår omvärld kan svensk ekonomi och arbetsmarknad i viss mån sägas karakteriseras av ett avvaktande läge, något som nu gällt en längre tid. Arbetslösheten ökar svagt, men varslen om uppsägning blir å andra sidan färre.

Vid månadens slut var 395 000 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd, vilket är 17 000 fler än ett år tidigare. Nivån motsvarar 8,4 procent av den registerbaserade arbetskraften. Av de inskrivna arbetslösa var 221 000 personer öppet arbetslösa medan 174 000 personer deltog i program med aktivitetsstöd. Detta motsvarar 4,7 respektive 3,7 procent av den registerbaserade arbetskraften.

Landets arbetsgivare anmälde 37 000 nya lediga platser till Arbetsförmedlingen, vilket är ungefär lika många som motsvarande månad ett år tidigare. Inte heller antalet personer som fått arbete har förändrats nämnvärt, och deras antal uppgick nu till 39 000. Antalet varslade om uppsägning har fallit med 800 på ett år, och uppgick nu till 2 900 personer.

Kort om arbetsmarknaden i juli
Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2012.
8,4 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,1).* Sammanlagt 394 756 personer (378 033)
39 053 personer fick arbete (38 661)
36 738 nya lediga platser anmäldes (36 379)
2 896 personer varslades om uppsägning (3 692)
30 399 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (28 788)
221 156 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (214 101)
173 600 personer deltog i program med aktivitetsstöd (163 932)
4,7 (4,6) procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa och 3,7 (3,5) procent deltog i program med aktivitetsstöd.