89 100 unga studenter vill ha egen bostad – men saknar det idag. Endast 39 procent av studenterna har eget boende i hyresrätt, bostadsrätt eller eget hus. 30 520 studenter bor ofrivilligt hemma hos sina föräldrar och sju av tio studenter har mindre pengar kvar att disponera efter att boendet är betalt än vad Konsumentverket anser rimligt. Det visar Hyresgästföreningens rapport om studenters boendesituation 2013.

Efter sommaren kommer tiotusentals unga vuxna att flytta till en ny ort för att påbörja sina studier på högskola eller universitet. Hyresgästföreningens rapport om studenters boende 2013 visar att många får det svårt att lösa sin bostadssituation. För vissa innebär det att de får bo kvar i föräldrahemmet, för andra att de får betala dyrt på andrahandsmarknaden.

Många löser sitt boende genom att bo i studentbostad. Det är dock en kortsiktig lösning. Rapporten visar att hyresrätten är den boendeform som en majoritet, 40 procent, av Sveriges studenter efterfrågar. Störst andel svarade att de vill ha en hyresrätt eller bostadsrätt med besittningsskydd och en rimlig boendekostnad. Det råder därmed ett gap mellan utbudet och vad studenter efterfrågar.

Många studenter betalar en stor del av inkomsten för sitt boende. Under 2013 hade sju av tio studenter mindre pengar att röra sig med varje månad än vad Konsumentverket anser rimligt efter att boendet är betalt. En av fyra studenter uppger också att de har svårt att klara sina boendekostnader.

Blivande studenter som inte lyckas hitta ett boende i tid kan tvingas tacka nej till sin studieplats. I förlängningen utgör därför bostadsbristen ett hinder för tillväxten och kompetensförsörjningen i Sverige. Hyresrätten underlättar för människor att flytta till jobb eller utbildningsplatser och välja jobb och utbildning efter kompetens och passion – inte efter var vi kan få en bostad.

Sverige behöver ett ökat bostadsbyggande med hyresrätten i fokus. Alla har rätt till en god bostad till en rimlig kostnad – även Sveriges studenter!

Sammanfattningsvis visar Hyresgästföreningens undersökning att:

·  39 procent av Sveriges unga studenter bor i egen bostad med besittningsrätt, det vill säga bostadsrätt, hyresrätt eller eget hus. 65 procent vill göra det. I faktiska tal innebär det att 89 100 unga studenter saknar – men vill ha egen bostad.

·  62 procent av Sveriges unga studenter bor i egen bostad inkluderat studentbostad. 82 procent vill göra det. I faktiska tal innebär det att 67 800 unga studenter saknar – men vill ha egen bostad eller studentbostad.

·  De unga studenterna vill i första hand bo i hyresrätt, i andra hand i bostadsrätt och i tredje hand i studentbostad. 40 procent av studenterna vill bo i hyresrätt, 21 procent i bostadsrätt och 17 procent i studentbostad.

·  19 procent av de unga studenterna bor hos sina föräldrar. 53 procent av dessa anser att det passar dem bättre att bo på något annat vis. I faktiska tal innebär det att 30 520 unga studenter bor ofrivilligt hos sina föräldrar.

·  71 procent av de unga studenterna har inte mer än 5 500 kronor kvar att röra sig med, varje månad, när boendet är betalt. Det innebär att fler än sju av tio av Sveriges studenter har mindre pengar kvar att röra sig med än vad Konsumentverket tycker är rimligt.

·  24 procent av de unga studenterna uppger sig klara sina boendekostnader nätt och jämt, inte så bra alternativt mycket dåligt.

 

Hyresgästföreningen genomför vartannat år sedan 1997 en undersökning om unga vuxnas boende. Årets rapport bygger på intervjuer av unga mellan 20 och 27 år som genomförts av undersökningsföretaget SKOP i januari och februari 2013. 4 409 personer deltog i undersökningen varav 1 100 i Göteborgsregionen, 1 107 i Malmö och Lund, 1 102 i Stockholms län och 1 100 i övriga riket. 1 465 personer uppgav vid intervjutillfället att de hade universitets- eller högskolestudier som huvudsaklig sysselsättning. Rapporten är en redovisning av hur denna grupp svarat.