Arbetslösa ska varje månad lämna in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen. I den ska sökta jobb och andra aktiviteter som kan leda till arbete redovisas.Målet med dessa aktivitetsrapporter är att korta tiden i arbetslöshet.

Den 1 oktober är startdatumet för när de första aktivitetsrapporterna ska lämnas in till Arbetsförmedlingen. Till att börja med är det endast arbetslösa som får a-kassa som ska lämna in dessa. Senare i år ska även arbetssökande i arbetsmarknadspolitiska program också göra det. Och i början av 2014 ska samtliga inskrivna arbetslösa lämna in aktivitetsrapporter. Det innebär nästan en halv miljon aktivitetsrapporter i månaden.

– Två av regeringens huvudsyften med reformen är ökad sökaktivitet och tätare uppföljning så att arbetslösa kommer ut i jobb snabbare, och en tydligare ansvarsfördelning mellan Arbetsförmedlingen och a-kassorna, säger Clas Olsson, bitr. generaldirektör, Arbetsförmedlingen.

I aktivitetsrapporten ska den arbetssökande redovisa sökta jobb och andra aktiviteter han eller hon har gjort för att ta sig ur sin arbetslöshet. För Arbetsförmedlingen innebär aktivitetsrapporterna ett bra underlag för framåtriktade samtal mellan arbetsförmedlare och arbetsökande, alltså ett bättre stöd i jobbsökandet.

– Tack vare aktivitetsrapporterna blir arbetsförmedlaren bättre förberedd i möten med den arbetssökande, säger Clas Olsson, bitr. generaldirektör.

Den som inte uppfyller kraven för att lämna in fullgoda aktivitetsrapporter prövas av a-kassorna, enligt ett nytt sanktionssystem i flera steg. Till exempel, den som missköter sitt arbetssökande får första gången en varning, andra gången blir det avdrag från a-kassan, och så vidare. Tidigare skedde avdraget från a-kassan redan vid första tillfället.