Skolorna är igång men gymnasiets VVS- och fastighetsprogram har fortfarande svårt att locka till sig elever.
– Det ser inte bra ut. Enbart ett tjugotal gymnasieskolor i hela landet har utbildning med fastighetsinriktning. I våras fanns under 100 elever på fastighetsinriktning på årskurs 2, säger ombudsman Peter Aronsson på Fastighets som ansvarar för utbildningsfrågorna.

Skolverket har ännu inte uppgifter på vilka program eleverna läser den här hösten. Fastighetsfolket har talat med några av gymnasieskolorna. På Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping har preliminärt 28 elever börjat på VVS- och fastighetsprogrammets första årskurs. Fastighetsinriktningen på årskurs 2 har elva elever och årskurs 3 har 15.
– Alla yrkesprogram hos oss har till den här terminen haft färre sökanden än året innan, så även till VVS- och fastighetsprogrammet. Men jag tycker ändå att siffrorna för elevantalet i fastighetsinriktningen är bra siffror, säger lärare Urban Gillberg.

Erik Dahlbergsgymnasiet har bra kontakt med fastighetsbranschen vilket gör att skolan har lätt att hitta praktikplatser.
– Vi började tidigt knyta kontakter med fastighetsbolagen. Fastighetsbranschen utmärker sig på ett positivt sätt. Företagen har tid med oss på ett annat sätt än till exempel företagen i exempel VVS-branschen. Eleverna har bättre möjlighet att få träffa folk som jobbar i fastighetsbranschen.

Ett annat gymnasium som också har elevunderlag för programmet är Ljungstedts gymnasium i Linköping. 20 elever har enligt preliminära siffror börjat på årskurs 1 och 18 elever finns på fastighetsinriktningen på årskurs 2 och 3.

Polhemsskolan i Gävle, som Fastighetsfolket besökte för två år sedan, har svårt att få fastighetsinriktningen att fungera. Ännu vet man inte hur många av de 24 eleverna i årskurs 1 som ska välja inriktningen. En elev i årskurs 2 får läsa fastighetsinriktningen tillsammans med dem som valt kyl- och värmepumpsteknik. Inriktningen har inga elever i årskurs 3.

Fakta
Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram har varit igång i två års tid. Programmet har fyra inriktningar: VVS, fastighets, kyl- och värmepumpteknik samt ventilationsteknik. Under första året läser eleverna
tillsammans innan det är dags för dem att välja en inriktning.