Avtalsrörelsen fortsätter, många avtal har tecknats men på en del fronter går det trögt. Till exempel ser det mörkt ut i  förhandlingarna om ett nytt Samhallavtal, där har medlingen avbrutits.

Fastighets har tillsammans med sex andra LO-förbund ett gemensamt avtal med Samhall. Fackförbunden och Almega Samhallförbundet har förhandlat under en tid om nya villkor men de ligger långt ifrån varandra. Parterna begärde frivillig medling i slutet av juni. Medlingen avbröts av de fackliga organisationerna sedan de sagt nej till medlarnas bud om ett nytt avtal.

Parterna har svårt att komma överens om pengar och framtida anställningsformer. Nya förhandlingsdagar är planerade till 5-6 september och 17-18 september.