När ett företag byter entreprenör kan personalen få gå över till den nya entreprenören. Men det gäller inte alltid all personal, utan endast dem som omfattas av det uppdrag och de arbetsuppgifter som bytet av entreprenör gäller.

Det är Arbetsdomstolen (AD) som förklarat det här i en dom från maj 2013. Målet handlade om en hotellkedja, Choice Hotels, som bytte städentreprenör från ett bolag som hette ChoHSMG till ISS och tvisten gällde vilken personal som ISS skulle ta över.
När ett företag, helt eller delvis, övergår till en annan ägare eller om företaget byter entreprenör, då finns det en regel i anställningslagen, § 6b, som innebär att den nye ägaren tar över personalen. Det är huvudregeln där det – som alltid – finns några undantag.
Men regeln är inte absolut. För att den ska gälla undersöker man några faktorer. Några av dem är:

  • Verksamhetens art och inriktning
  • Kundkrets och kundregister
  • Byggnader, utrustning med mera
  • Om verksamheten har legat nere eller ej

Ju fler av de här uppräknade faktorerna som liknar eller är identiska med den tidigare verksamheten, desto större möjligheter att det räknas som en övergång i lagens mening och att personalen tas över. Verksamhetens identitet ska finnas kvar. Du ska inte märka någon större skillnad när du går till jobbet. Viktigt är också att verksamheten fortsätter direkt utan något längre uppehåll.

Om det är en övergång, tar personalen också med sig sin tidigare anställningstid in i den nya verksamheten. Men detta gäller inte om företaget går i konkurs. Då sker ingen övergång i anställningsskyddslagens mening.
Den här regeln gäller både om hela företaget eller bara delar av verksamheten övergår till ny ägare. Men du kan inte tvingas att följa med i den nya verksamheten. Det kan ju vara så att du inte gillar det nya företaget. Då kan du förklara att du stannar kvar i den tidigare verksamheten. Men då får du också räkna med att bli omplacerad och i värsta fall uppsagd eftersom det kanske inte finns några arbetsuppgifter kvar till dig i ditt gamla företag.
Reglerna om övergång innebär alltså ett skydd för dig när ditt företag byter ägare eller byter entreprenör.
Så långt de regler som finns.

I hotellfallet ovan gällde dock inte tvisten övergången i sig. Parterna var överens om att det var en verksamhetsövergång och att § 6b i las skulle gälla. Det man tvistade om var omfattningen av övergången och därmed vilka anställda som skulle tas över av den nya entreprenören. Städarna fick gå över, men inte fyra medlemmar i Unionen som skötte företagsledning och administration.
Unionen, som drev fallet, påpekade att deras medlemmar ingick som en nödvändig och integrerad del av den verksamhet som fördes över till den nya entreprenören. Unionen såg bytet av entreprenör som en helhet.

Men AD tyckte annorlunda. Entreprenadavtalet mellan Choice Hotels och ISS handlade om städtjänster. Det var alltså enligt AD inte fråga om att CHoH-SMG:s hela verksamhet skulle överföras till ISS utan bara städverksamheten. Medlemmarna i Unionen utförde inget praktiskt städarbete utan istället arbetsledning och administration för ChoHSMG:s hela verksamhet. AD förklarade också att domstolen tog hänsyn till att administrationen även omfattade ett annat företag, Cevencia, som utförde städning på entreprenad för andra hotell. Den verksamheten påverkades inte av Choice Hotels och ISS nya avtal.

Sammanfattningsvis har du alltså ett visst skydd vid övergång av verksamhet, även om det gäller byte av entreprenör. Men du ska arbeta i just den verksamhet som ska överföras.