Det slarvas med säkerheten och arbetsmiljön för tillfälligt anställda. Därför genomför LO en kartläggning av arbetsmiljön för tillfällig/extern personal inklusive entreprenadanställda. Undersökningen utförs på små och medelstora arbetsplatser under hösten 2013 och våren 2014. En slutrapport presenteras under Almedalsveckan i juli 2014.

Kartläggningen ska genomföras av LO-förbundens regionala skyddsombud (RSO). Till sin hjälp kommer de att ha en speciellt framtagen checklista för systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar, introduktion, skyddsutrustning med mera.

– Jag hoppas naturligtvis att kartläggningen kommer att visa att det inte är någon skillnad på företagens ordinarie personal och de som arbetar där under en begränsad tid, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson. Vi har fått alldeles för många rapporter om att det slarvas med säkerheten för tillfällig/extern personal och entreprenadanställda.

Kunskaperna behöver öka hos både arbetsgivare och arbetstagare om att arbetsmiljöns regelverk gäller för alla, oavsett anställningsform.

Ingen ska behöva utsättas för riskfyllda arbeten oavsett om man är på ett tillfälligt eller fast arbete. Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter gäller för alla i arbetslivet, säger Torbjörn Johansson.

– På arbetsgivarsidan kan det ofta vara fler än två arbetsgivare inblandade vid ut-/inhyrning, ut/inlåning och entreprenad. Det finns en osäkerhet om hur arbetsmiljön och det delade arbetsmiljöansvaret och samordningsansvaret fungerar i dessa situationer, säger Torbjörn Johansson.

Det övergripande målet för LOs och LO-förbundens riktade insatser är att säkerställa att det förebyggande arbetsmiljöarbetet fungerar även för tillfälliga/externa arbetstagare. LO och förbunden kommer att ta fram förslag på åtgärder för att komma tillrätta med de eventuella problem som kartläggningen visar.