Arbetsmiljöverket tar stora kliv framåt i sitt arbete med tillgänglighetsfrågor. Det menar Handisam, den myndighet som följer upp funktionshinderpolitiken.

Igår var Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg inbjuden att tala på en konferens i regi av Handisam, under rubriken ”Årets bubblare”. Bakgrunden är att verket under det senaste året gjort ett stort lyft i sitt tillgänglighetsarbete.

– Vi är förstås glada och stolta över detta, även om det finns mycket kvar att göra. Jag upplever ett stort engagemang från oss i ledningen och bland personalen för de här frågorna, och vi har nu blivit extra peppade att jobba vidare, säger Mikael Sjöberg.

– Målet är att tillgänglighetsfrågorna ska finnas med i huvudfåran, inte som ett sidospår. Tillgänglighetsperspektivet ska finnas med i alla aspekter av vår verksamhet, som exempelvis när nya föreskrifter tas fram, vid inspektioner och i standardiseringsarbetet, fortsätter Mikael Sjöberg.

Arbetsmiljöverket har ett särskilt sektorsansvar för genomförande av den nationella handlingsplanen för funktionshinder.

– Därför är det extra viktigt för oss att försöka vara ett gott exempel, säger Mikael Sjöberg.

Handisam lyfter i sin rapport fram att Arbetsmiljöverket arbetat systematiskt. Mål har brutits ner till delmål och är lätta att följa upp, och verket har genomfört en nollmätning kopplat till varje mål.

Arbetsmiljöverket har under året satsat på kompetensutveckling av personalen, som föreläsningar och erfarenhetsseminarier om tillgänglighet och funktionshinder. Det arbetet kommer att fortsätta. I arbetet med den nya webben kommer tillgänglighetsperspektivet att vara en viktig del. Tillgänglighetsfrågorna tas också upp i den pågående skolinspektionen.