Europaparlamentet har beslutat om en ny europeisk biodrivmedelslagstiftning som kommer att ha stor betydelse för miljön – men som samtidigt riskerar att ställa hinder i vägen för svensk biodrivmedelsproduktion. Framförallt är det skogsråvarans status som är omstridd. I en rafflande omröstning beslutade Europaparlamentet att stödja förslaget. De socialdemokratiska ledamöterna var försiktigt positiva efter omröstningen.

– Jag hade velat se ett ännu starkare mandat för att åtgärda problemen med konventionella biodrivmedel. Vi vet idag att sådan produktion leder till att skog skövlas för att ge plats åt energigrödor. Samtidigt är jag nöjd att EU nu sätter ett tak för användningen av omoderna biodrivmedel och öppnar upp för miljövänligare alternativ, sa europaparlamentariker Marita Ulvskog (S) direkt efter omröstningen.

– De delar av regelverket som berör skogsråvara måste fortfarande förbättras. Men omröstningen var ett steg i rätt riktning för att skapa långsiktiga regler som kan trygga utvecklingen av en svensk framtidssektor med stor miljö- och tillväxtpotential, summerade europaparlamentariker Jens Nilsson (S) omröstningen.

EU-kommissionen har föreslagit ett nytt regelverk för beräknandet av biobränslens klimatnytta. Olika typer av biobränslen skiljer sig åt i klimatnytta när man räknar in alla steg i bränslets livscykel. Framförallt är det effekterna av s.k. indirekt förändrad markanvändning i samband med odlandet av grödor ämnade för biobränslen som oroar. Därför har EU-kommissionen föreslagit att mindre miljövänliga biobränslen producerade av livsmedelsgrödor – såsom majs, vete eller rapsolja – ska begränsas till förmån för miljövänliga biobränslen, framställda av bl.a. avfall och biomassa.

Om än något omarbetad vann denna linje också gehör i Europaparlamentet. Det antagna förslaget ska nu förhandlas med medlemsstaterna i EU:s ministerråd innan de nya reglerna slutligen kan träda i kraft.