Ett koncept för renovering av miljonprogrammet utifrån de boendes önskemål och vad de har råd med. Det har NCC och arkitektkontoret Spridd tagit fram och får nu möjlighet att genomföra i ett verkligt projekt som kallas Fittja People’s Palace. Idag vann konceptet första pris i den svenska delen av tävlingen Nordic Built Challenge.

Renoveringarna av Sveriges miljonprogramsområden har varit eftersatta i många år och börjar bli akuta. De är dock förenade med stora kostnader som ofta innebär stora hyreshöjningar för de boende, vilket många inte har råd med.

– Fittja People’s Palace kan vara svaret på miljonprogramsfrågan. Det är ett koncept som tar med de boende på resan och gör det ekonomiskt möjligt för hyresgästen att bo kvar. Och det kan enkelt anpassas till andra miljonprogramshus runt om i Sverige, säger Madeleine Nobs, chef för Hållbar renovering i NCC Construction.

De lokala intressenterna ges inflytande över hur mycket renovering som ska göras via en väl genomtänkt samarbetsprocess. Tävlingsbidraget har tre alternativa renoveringspaket, alla med endast måttliga hyreshöjningar. Paketen ska ses som exempel, exakt vilka renoveringar som görs bestäms i det specifika projektet.

NCC och Spridd har tagit fasta på att skapa ett koncept som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Samarbetsprocessen ska mynna ut i en lösning som gör det ekonomiskt hållbart för de boende. Renoveringsprojektet får lokala lärlingsprogram och förbättringar görs i närområdet som ökar tryggheten och skapar en trevlig miljö. Den aktuella fastigheten som ska renoveras ligger i Fittja i södra Stockholm och ägs av Botkyrkabyggen.

 

Om Nordic Built Challenge

Nordiska Ministerrådet står bakom tävlingen Nordic Built Challenge – en öppen, interdisciplinär designtävling för renovering av en existerande byggnad i varje nordiskt land. Syftet med tävlingen är att stimulera innovation och utveckling av hållbara, genomförbara och skalbara renoveringskoncept för de vanligaste byggnadstyperna i Norden. De fem vinnarna av Nordic Built Challenge får ett konsultavtal med fastighetsägarna och möjligheten att förverkliga sina projekt. Dessutom deltar de i tävlingen om Nordic Built Challenge Award och ett pris på 1 000 000 norska kronor. Nordic Built Challenge är en del av programmet Nordic Built, som genomförs av Nordisk Innovation i perioden 2012-2014.