Trots pågående agitationsinsatser så tappar Fastighets medlemmar. I skrivande stund har förbundet mindre än 30 000 medlemmar.

 Tappet på årsbasis, 2013, kommer med säkerhet att ligga över 1 000 medlemmar.

 Under en lång följd av år har Fastighetsanställdas förbund tappat medlemmar.

 Medlemsutvecklingen har sett ut så här:

 2002: 39 802 medlemmar

2004: 39 300

 2006: 39 057

 2008: 34 251

 2010: 32 720

 2012: 30 278

 september 2013: 29 979