När ombuden vid Fastighets förbundsmöte fick säga sitt så efterlyste man ökad aktivitet. Facket måste bli synligare på arbetsplatserna, organisationen måste jobba intensivare med medlemsvärvning och medlemsvård, antalet förtroendevalda måste också öka.

– I dagsläget har vi tappat cirka 1 000 medlemmar i år, så här får det inte fortsätta, sa Magnus Pettersson förbundets andre ordförande. Och frågan om medlemsvärvning kom också att diskuteras en hel del på förbundsmötet.

Ombuden vid förbundsmötet fick efter ett grupparbete redovisa sin syn på vad förbundet borde prioritera för frågor. Enigheten var stor då det gällde:

– Ökad facklig närvaro på arbetsplatserna

– Ökade insatser för att få fler medlemmar (bland annat det viktiga mötet när den anställde börjar sitt nya jobb)

– Medlemsvård – det räcker inte med att skriva in en ny medlem, kontakten måste fortsätta. Sak samma när man löser ett problem för medlemmen, fortsatt kontakt behövs.

– Ökade studieinsatser, såväl medlems- som styrelseutbildning

– Ökad närvaro på arbetsplatserna via skyddsombud- och regionala skyddsombud

 Men här fanns också ett knippe andra frågor som lyftes:

– Utnyttja den nya tekniken, facebook, sms

– Förbundet måste bli synligare

– Ombudsmännen bör bli mer engagerade

– Prata mer politik på jobbet

– Organisera verksamheten bättre i de nya avdelningarna

– Förbättrad kommunikation inom organisationen

– Bekämpa rasism- och främlingsfientlighet

– Lyft fram positiva exempel

Hans Öhlund, förbundets ordförande, sa i sitt inledningsanförande:
– Vi har ett antal stora frågor som vi själva inte råder över nästa år. Det är val till såväl kommun- landsting som riksdag, och före det är det val till Europaparlamentet. Och i slutet av november har vi vår egen kongress.
– Men viktigast för oss är självklart att vi nu och i framtiden jobbar för att få fler medlemmar.