Idag öppnades FN:s vetenskapliga panel IPCC:s möte i Stockholm. I fyra dagar ska nu 252 delegater från 110 länder diskutera och slutligt enas om uppdaterade besked om klimatets förändring. Slutsatserna presenteras den 27 september och är avsedda som ett underlag för beslutsfattare världen över.

Mötet i Stockholm är början på slutspurten för IPCC:s femte utvärdering av kunskapsläget ifråga om klimatets förändring (AR5). Här lägger arbetsgrupp 1 (WG I) fram sin analys av vad forskningen idag vet om klimatförändringen. En sammanfattning ”Summary for policymakers”, ska antas i konsensus, där alla delegater enas om de viktigaste slutsatserna av de senaste fem årens forskning om klimatförändringarna.

─ Det kommer att bli ingående diskussioner om detaljer i det utkast till rapport som vi har med oss in i mötet, säger Marianne Lilliesköld vid Naturvårdsverket som leder den tre personer starka svenska delegationen.

Naturvårdsverket är Focal point för IPCC i Sverige och har bistått klimatpanelen i att arrangera mötet. Parallellt med IPCCs egen presskonferens den 27 september kl 10.00 ordnar Naturvårdsverket och SMHI en klimatchatt där den som vill kan ställa frågor till svenska klimatexperter.