Att arbetsmiljön på många arbetsplatser är dålig är välkänt. Men var de största problemen finns är det ingen som kan säga med säkerhet, eftersom ingen verkligen har undersökt saken. Genom en enkät ska 2 500 medlemmar svara på frågor som kan förbättra det framtida arbetsmiljöarbetet.

Bakgrunden är en motion till Fastighets förra kongress, år 2010, från den gamla Växjöavdelningen. En enskild motionär ville då att medlemmarna själva skulle få möjlighet att svara på frågor om den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Bland annat de regionala skyddsombuden menade att det inte var nödvändigt eftersom de redan har koll på vilka problem som finns, och ständigt arbetar för att lösa dem.

Men kongressen gick emot förbundets uppfattning och nu har det blivit dags att uppfylla beslutet. Under hösten kommer en enkät att skickas ut till ett par tusen slumpvis utvalda medlemmar. De får då möjlighet att svara på frågor om arbetsmiljön på just sin arbetsplats.
– Det ska bli intressant att se vilka svar vi får, vi kan upptäcka spännande saker, säger Torbjörn Jonsson, central ombudsman för arbetsmiljö, medlems- och avtalsförsäkringar.

Fastighets bild i dagsläget är att det finns många arbetsmiljöproblem att jobba med, inte minst på städsidan. Som Fastighetsfolket skrev i det förra numret är städarbetsgivarna sämst av alla på arbetsmarknaden på systematiskt arbetsmiljöarbete, enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Tillgången till företagshälsovård är dessutom ovanligt låg. För fastighetsskötarna är framför allt arbetsplatsolyckor ett stort problem.

Rapporter finns alltså, men enligt Torbjörn Jonsson var det många år sedan Fastighetsanställdas förbund gjorde någon egen liknande undersökning.
– Vi har inte uppfattat det som ett behov utan har trott att de tentakler vi har, med regionala skyddsombud och ombud, är tillräckliga, säger han.
Nu är det därför upp till bevis.
– Antingen kan det visa sig vara så som vi har trott, och då kan det här ge oss argument som vi kan använda när vi ska förhandla med arbetsgivarna. Eller så visar det sig att vi har fel, och då får vi göra något åt problemen.

Och Torbjörn Jonsson är noga med att påpeka att enkäten inte ska bli en pappersprodukt som bara genomförs och sedan läggs till handlingarna.
– Vi ska dissekera och kolla olika parametrar, ringa in problemen och se vad vi kan göra åt dem. Det är ingen idé att göra en sådan här enkät utan att ta svaren på allvar. Eftersom kongressen fattade det här beslutet verkar det finnas ett tryck och ett intresse för frågan, säger han.

Torbjörn Jonsson hoppas därför att så många som möjligt kommer att ta sig tid att svara på enkäten.
– Om vi ser var problemen faktiskt finns kan vi sätta in medlen där de verkligen behövs. Vi vet att det finns mycket att göra för att förbättra arbetsmiljön, men det finns begränsade resurser.

Så kommer det att gå till:

  • Under oktober och november kommer 2 500 slumpvis utvalda medlemmar, omkring 500 per region, att få hem ett brev. Med brevet finns en kod och en adress till enkäten som finns på Internet. Den som vill kan begära att få enkäten hemskickad på papper i stället, att ha en dator är inget krav.
  • Frågorna kommer bland annat att handla om stress, hot och våld, tillgång till företagshälsovård samt möjlighet att påverka arbetsmiljön.
  • När svaren har kommit in kommer de att analyseras och sammanställas för att ge en bild av hur medlemmarna själva uppfattar sin arbetsmiljö, både fysiskt och psykosocialt.