De tre senaste åren har lönerna ökat mer för arbetare än för tjänstemän, 7,2 procent jämfört med 7,0 procent. Skillnaden är visserligen marginell men den visar att arbetarna hållit jämna steg med tjänstemännen i de senaste årens löneutveckling. Det skriver LO i sin nya rapport ”Lönerapport år 2013”.

Medellönen för en arbetare var förra året 23 500 kronor i månaden, jämfört med 33 700 kronor för en tjänsteman. För andra året i rad är därmed lönegapet mellan arbetare och tjänstemän mer än 10 000 kronor. Räknat i procent har medellönen för tjänstemän legat stabilt runt 43 procent över arbetarnas löner de senaste sex åren.

-Att vi håller jämna steg med tjänstemännen är förhållandevis bra men att skillnaden fortfarande är mer än 10 000 kronor i månaden är ytterst otillfredsställande, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Rapporten visar också att det är långt kvar till jämställda löner, även om skillnaden mellan könen är mindre bland LOs grupper än bland tjänstemännens.

År 2012 var medellönen för samtliga kvinnor 26 700 kronor och 31 500 kronor för männen. Medellönen är därmed 18 procent högre för män än för kvinnor. Bland arbetare var lönegapet mellan kvinnor och män 14 procent, jämfört med 27 procent bland tjänstemännen.

-Rapporten avslöjar tydligt vilka löneskillnader som råder på arbetsmarknaden och hur viktigt det är att vi stärker kampen mot den orättvisa fördelningen, både när det gäller klass och kön. Arbetarkvinnor är dubbelt diskriminerade, säger Torbjörn Johansson.