Hyresgäster hos allmännyttiga bostadsbolag är mer nöjda än de som bor hos privata värdar. Det konstaterar Hyresgästföreningen i västra Sverige. Och generellt sett är hyresgästerna mindre nöjda med sina värdar nu än i tidigare mätningar.

Undersökningen, som har genomförts av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Hyresgästföreningen i västra Sverige, visar att hyresgäster i allmännyttiga bolag är mer nöjda med sitt boende än de som bor hos privata hyresvärdar.
Trots att det är fjärde gången som undersökningen genomförs skriver Hyresgästföreningen i sin sammanställning att det inte går att göra statistiskt säkerställda jämförelser mellan åren, eftersom urvalsgruppen har ändrats.

Något som ändå går att se är att hyresgästerna är mindre nöjda nu än i de tidigare mätningarna, den senaste gjordes år 2009.
– De sjunkande siffrorna kan bero på att hyresgästernas förväntningar på vad deras värdar ska leverera har ökat, eller så har kvaliteten i förvaltningen faktiskt sjunkit. Tyvärr ligger det nära till hands att tro att bolagen prioriterar ner kvalitetsfrågorna eftersom de på grund av bostadsbristen ändå får allt uthyrt, kommenterar Anna Lönn Lundbäck, regionchef för Hyresgästföreningen i västra Sverige, i ett pressmeddelande.

Lägst betyg får värdarna, både de allmännyttiga och de privata, när det gäller städning av gemensamma utrymmen, lägenhetens standard, samt reparationer och underhåll.
Mest nöjda är hyresgästerna med service och tillgänglighet, utomhusmiljön och tvättstugan.

Överlag har hyresgästerna gett låga betyg i undersökningen. En kategori som får högt betyg, både hos privata och kommunala bolag, är dock bemötandet från fastighetsförvaltaren och hyresvärdens personal. Där blir snittvärdet över sju på en tiogradig skala.