I en proposition föreslår regeringen nya åtgärder för att stärka konsumentskyddet vid avtal som ingås på distans och utanför affärslokaler.

Innebörden av de förslag som regeringen presenterar i en proposition till riksdagen är bland annat att ångerrätt införs för konsumenter som ingår avtal utanför affärslokaler, det vill säga på offentliga platser som gator och badstränder. Konsumenten ska alltså ha rätt att ångra till exempel ett avtal om telefonabonnemang som ingås genom att en försäljare kontaktar en konsument utanför en mataffär eller i ett köpcentrum.Tydliga regler föreslås också om vilken informationsskyldighet näringsidkare har vid ingående av sådana avtal samt vid avtal som ingås på distans, det vill säga per telefon eller på en näringsidkares webbplats. Regeringen föreslår vidare att om ett avtal ingås på näringsidkarens webbplats är konsumenten inte bunden av avtalet om inte han eller hon uttryckligen har gått med på att betala för varan eller tjänsten.

I propositionen finns också förslag, som ska gälla för alla konsumentavtal, dvs. även sådana som ingås i butik. Ett exempel är att näringsidkaren inte enbart ska kunna hänvisa konsumenten till ett dyrt betalnummer om konsumenten behöver ringa för att fråga om hur en vara fungerar eller för att reklamera.

Bakgrunden till förslagen är att allt fler människor handlar varor och tjänster på distans, framför allt via internet, och inte sällan från utlandet. Samma regler kommer med förslagen att gälla i alla EU-länder, vilket gör det enklare för både konsumenter och näringsidkare att veta vad som gäller vid köp av varor och tjänster både i Sverige och i andra länder inom unionen.

Förslagen bygger på ett direktiv om konsumenträttigheter som antagits inom EU.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 13 juni 2014.