Fastighets har ännu en gång sagt nej till medlarnas bud till ett nytt avtal för Samhallanställda. Sex av de sju LO-förbund som har avtalet tillsammans har dock accepterat budet.

I måndags träffade parterna medlarna för att svara på medlarnas senaste bud till ett nytt avtal.  IF Metall, GS, Seko, Handels, Kommunal, Hotell- och restaurangfacket samt arbetsgivarparten Almega Samhallförbundet sa då ja till avtalet som ger 1 501 kronor på 39 månader. Lönerna höjs vid tre tillfällen. Det första sker från den 1 oktober med 498 kronor och innebär därmed ingen retroaktiv löneökning. Arbetsuppgiftstilläggen och mångkunnighetsstillägget höjs vid tre tillfällen. Arbetstidsförkortning byggs på med 12 minuter.

Fastighets, som inte är nöjd med medlarnas bud, vill dock inte i dagsläget kommentera sitt nej. Fastighets ska fortsätta förhandlingen med medlarna den 16 oktober.