LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson har utsetts till ordförande i Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS, kommitté för fackliga och mänskliga rättigheter. Kommittén arbetar för att stärka mänskliga rättigheter i arbetslivet runt om i världen.

– Läget när det gäller respekt för fackliga rättigheter är svårt. Kränkningar är vanliga, även i Europa, och vi inom facket har ett enormt arbete att göra för att förbättra situationen, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Han pekar bland annat på förhållandena i länder som Colombia, Guatemala, Zimbabwe, Swaziland och Iran.

– Men det land som verkligen sticker ut är Qatar. Där existerar överhuvudtaget inga fackliga rättigheter och mänskliga rättigheter respekteras inte. Landet kan bara beskrivas som en slavstat. Att det får arrangera fotbollsmästerskapen år 2022 är ovärdigt demokratin i världen, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Den utsatta situationen för migrantarbetarna i Qatar lyftes också av svenska LO vid kommitténs sammanträde på tisdagskvällen. Än en gång påmindes om IFS uppmaning att protestera mot de slavliknande förhållandena och försöka förmå Internationella fotbollsförbundet FIFA att engagera sig.

Arbetet inom IFS kommitté för fackliga och mänskliga rättigheter bygger på FN-organet ILOs grundläggande konventioner för att garantera förenings- och förhandlingsrätten och förbjuder diskriminering, tvångs-, slav- och barnarbete.