Antalet uppsagda som får omställningsstöd via Trygghetsfonden TSL ökar igen. 74 procent av de som har avslutat sitt omställningsstöd i september har fått någon form av nytt jobb visar septemberrapporten från TSL.

Antalet uppsagda privatanställda arbetare som får omställningsstöd via Trygghetsfonden TSL ökar igen efter att ha minskat under slutet av våren och sommaren. Det framgår av rapporten Osäkerheten på arbetsmarknaden består, TSL-rapport september 2013  som släpps idag. Hittills i år har 18 309 uppsagda personer beviljats stöd i jämförelse med 15 209 personer motsvarande period, januari till och med september, förra året. Vår prognos är att 25 000 – 26 000 uppsagda privatanställda arbetare kommer att beviljas stöd av TSL-systemet under 2013.

– Det tar längre tid för de uppsagda arbetarna att få ett nytt jobb och vi ser också att fler än tidigare går till tidsbegränsade anställningar, säger Tomas Petti, vd på Trygghetsfonden TSL.

Av de 74 procent som har fått någon form av jobb i september i år är det 36 procent som har fått en tillsvidareanställning eller startat eget. Det är 38 procent som går till tidsbegränsade anställningar av något slag.

Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare vars uppgift är att hjälpa uppsagda arbetare till ett nytt jobb. TSL finansierar omställningsåtgärder åt företag och fack lokalt. Företag och fack väljer leverantörer av omställningstjänster och vi följer upp och utvärderar tjänsterna och resultaten. TSL startades 2004, cirka 100 000 företag är anslutna till TSL-systemet och drygt 900 000 arbetare omfattas.