När den första inlämningsperioden stängde vid midnatt hade drygt  90 000 arbetssökande lämnat en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen.

Totalt skulle cirka 160 000 arbetslösa personer som får eller ansöker om ersättning från a-kassan lämna sin första aktivitetsrapport under den första halvan av oktober. Rapporterna är ett nytt sätt för arbetssökande att visa vad de har gjort för att få ett arbete, till exempel vilka jobb de har sökt.

När sista anmälningsdatum passerat hade Arbetsförmedlingen fått in drygt 90 000 aktivitetsrapporter, varav 84 000 via vår webbplats och resten via blanketter som lämnats in hos arbetsförmedlingens kontor. Arbetsförmedlingen kommer nu att analysera vad det beror på att inte fler lämnat in sina rapporter.

– Det här är en ny rutin för både oss och de arbetssökande och vi har haft vissa tekniska inkörningsproblem, konstaterar Göran Åhman, projektledare för införandet av aktivitetsrapporter på Arbetsförmedlingen

– En hypotes är att arbetslösa som har fått avslag på sin ansökan om ersättning från a-kassan inte tror att de ska lämna in en aktivitetsrapport. Normalt brukar ungefär hälften av dem som ansöker om arbetslöshetsersättning bedömas ha rätt till det, säger han.

Men det kan också vara en signal om att arbetssökande inte sett nyttan med de nya aktivitetsrapporterna.

–  Där ska vi lägga ännu mer kraft på att visa att det här är något som gynnar den arbetssökande. Aktivitetsrapporterna ger oss ett bra underlag för samtalet med den arbetssökande. Vi kan titta framåt och fokusera på vad han eller hon kan göra, inte vad som redan är gjort.

Fakta om aktivitetsrapporteringen

Aktivitetsrapporterna är en del av reformen av arbetslöshetsförsäkringen som trädde i kraft den 1 september 2013. Den innebär bland annat fler men mildare sanktioner för den som inte sköter sitt arbetssökande.

Alla arbetslösa omfattas av kravet att en gång i månaden redovisa sitt jobbsökande till Arbetsförmedlingen i en så kallad aktivitetsrapport. Arbetssökande är skyldiga att söka jobb som de är lämpade för, i samma utsträckning som tidigare. Det nya är att detta redovisas i aktivitetsrapporter digitalt.

Införandet av aktivitetsrapporter sker stegvis där arbetslösa som får eller ansöker om ersättning från a-kassan är den första gruppen att lämna aktivitetsrapporter. Övriga grupper arbetslösa kopplas på successivt. När införandet är klart ska närmare 500 000 arbetslösa lämna in en aktivitetsrapport varje månad.

När en arbetssökande inte lämnat in sin aktivitetsrapport i tid skickas ett meddelande till a-kassan, som ska utreda vad som har hänt och om det ska påverka personens ersättning. Den som missar att lämna in sin aktivitetsrapport i tid riskerar i första hand en varning.