Nu har även Fastighets medlemmar ett nytt avtal på Samhall. Det är likalydande med det som de övriga sex LO-förbund tecknade för en och en halv vecka sedan – utom på en punkt, om utvecklingsanställningar.

– Vi är inte nöjda med avtalet. Men det har varit en omöjlig situation för oss att få ändringar i ett avtal som sex andra förbund redan sagt ja till, säger Hans Öhlund, förbundsordförande för Fastighets.
Sju LO-förbund, Fastighets, IF Metall, GS, Seko, Handels, samt Hotell- och restaurangfacket, har avtalet tillsammans. Alla andra utom Fastighets sa ja till ett bud från medlarna i början av oktober. Förbundet har sedan ensamt förhandlat med Almega Samhallförbundet och medlarna.

Enligt grundöverenskommelsen införs nya utvecklingsanställningar från januari nästa år med en lägsta lön som understiger kollektivavtalets lägsta lön för övriga Samhallanställda. Det är Arbetsförmedlingen som även i fortsättningen anvisar personer, som har extra svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, till Samhalls utvecklingsanställningar. Den här typen av anställning får vara under högst två år.
– Det var värt att säga nej till medlarnas bud för en och en halv vecka sedan för nu finns en överenskommelse om att utvecklingsanställningar, med betydlig lägre lön än övriga anställda på Samhall, inte får tränga undan jobben för ordinarie personal. Det är ett fackligt redskap lokalt om våra medlemmar ser att Samhall använder sig av utvecklingsställning för jobb som är planerade från ordinarie personal, säger Hans Öhlund.

Det nya avtalet ger 1 501 kronor på 39 månader. Lönerna höjs vid tre tillfällen. Det första sker den 1 oktober, med 468 kronor, och innebär därmed ingen retroaktiv löneökning.
Arbetsuppgiftstilläggen, utom tillägg 1, och mångkunnighetsstilläggen höjs vid tre tillfällen. Arbetstidsförkortning byggs på med 12 minuter.