Idag på Skyddsombudens dag har LOs representantskap antagit följande uttalande. Det har också överlämnats till arbetsmarknadsdepartementet idag.

Förra veckan hände det igen, det som inte får hända – en dödsolycka på SSAB:s anläggning i Luleå. Detta är dock inte någon enskild händelse.År 2013 blir många av oss fortfarande både skadade och sjuka av arbetet. Fortfarande riskerar vi våra liv på arbetsplatsen, varje dag. Och fortfarande dör i genomsnitt en av oss varje vecka på arbetet.

På grund av dåliga resurser och alltför låga arbetsmiljökunskaper hos polisen hinner förundersökningarna sällan bli klara innan preskriptionstiden går ut. I dag ställs därför väldigt få arbetsgivare till svars för arbetsmiljöbrott.

Sedan år 2006 har regeringen gjort dramatiska nedskärningar av anslagen till Arbetsmiljöverket, och fortsätter med årliga personella neddragningar. Detta har resulterat i betydligt färre arbetsmiljöinspektörer med betydligt högre arbetsbörda – de hinner inte längre inspektera och ställa nödvändiga krav på att arbetsgivarna tar itu med riskerna för liv och hälsa.

Regeringen har även lagt ned Arbetslivsinstitutet, som på ett samlat sätt bedrev livsviktig forskning inom arbetsmiljöområdet, samt tagit bort det ekonomiska stödet för vidareutbildning av skyddsombuden.Regeringen verkar ha abdikerat från arbetsmiljöfrågorna, men det har inte vi. Vi fortsätter att vara pådrivande i arbetsmiljöarbetet. Vi accepterar inte att människor skadas, slits ut eller dör på grund av sitt arbete! Vi accepterar inte att de dåliga resurserna och kunskaperna hos polisen leder till att ingen ställs till svars för arbetsmiljöbrotten! Och vi accepterar inte regeringens passivitet!

Vi kräver att regeringen:

upprättar en nolltolerans mot dödsolyckor på arbetsplatserna

– ser över de rättsliga reglerna vid arbetsmiljöbrott

– skärper arbetsmiljölagen vad gäller anläggningsägarens ansvar gentemot underentreprenörer

– inför obligatorisk arbetsmiljöutbildning på polishögskolan

– ökar resurserna till Arbetsmiljöverket och återupprättar en sammanhållen arbetslivsforskning

– återinför det ekonomiska stödet till utbildning av skyddsombud

Fakta LOs representantskap/Representantskapet är LOs högsta beslutande organ mellan kongresserna. Det träffas två gånger om året och består av 100 ledamöter.