Belesia Lokalvård AB har försatts i konkurs på egen begäran. Beslutet togs den 29 oktober sedan företaget inte klarat av att betala ut lön till sina anställda.

Beskedet om konkursen kom inte som en överraskning varken för de anställda eller för Fastighets. Under flera månader har den varit hängande över dem.
Konkursförvaltaren kommer att driva företaget cirka en månad till. Samtliga anställda kommer att sägas upp på grund av arbetsbrist. Fram till den 6 november hade 26 personer blivit uppsagda. Under uppsägningstiden kommer de att få ut sin lön via den statliga lönegarantin.

Det är dock fortfarande oklart hur många anställda företaget hade vid konkurstillfället. Fastighets och företaget har skilda uppfattningar. I slutet av september betalade företaget ut lön för 127 personer. Fastighets region Ost har till konkursförvaltaren lämnat in bland annat ett lönekrav för 13 medlemmar som fortfarande utför arbete i Stockholmsområdet. Men flera personer väntar på sin slutlön.
– Jag sa redan i mitten oktober vid en förhandling med Belesia att företaget inte kommer att ha råd att betala ut lönerna. Tyvärr agerade företaget inte redan då. Nu måste medlemmarna vänta längre på sina löner innan de kan betalas ut via den statliga lönegarantin, säger Gesa Markusson, Fastighets ombudsman i region Ost.

Konkursförvaltaren har lämnat in ett femtiotal betalningsärenden till länsstyrelsen för beslut om utbetalning. Det är inte första gången som de anställda blivit utan lön. Ännu en gång måste de låna pengar eller försöka klara sig på något annat sätt. Alla klarar inte av det. Gesa Markusson berättar om en städare som inte har pengar till resorna till och från jobbet.

Den totala skulden som företaget har till Fastighets medlemmar i Stockholmsområdet, Skåne och Dalarna är 1,4 miljoner kronor. Om företaget inte hade begärt sig själv i konkurs hade Fastighets lämnat in en konkursansökan i början av november då tidsfristen för utbetalning av en del av skulden gick ut.