Bostadsbyggandet ökar med 20 procent i år, enligt Boverkets indikatorer. Under nästa år förväntas ökningen fortsätta när konjunkturen tar fart. Men antalet nya bostäder räcker ändå inte till.

Konjunkturen förväntas ta fart mot slutet av 2014, även om utvecklingen är kantad av osäkerhet. Priserna på bostadsrätter har redan i år ökat markant. Under första halvåret påbörjades cirka 16 000 bostäder, enligt Boverkets indikatorer som följer utvecklingen på bostadsmarknaden och publiceras flera gånger om året.

Bostadsbyggandet ökar med 20 procent i år, enligt Boverkets prognos. Cirka 28 000 bostäder påbörjas, varav 25 700 genom nybyggnad och 2 300 genom ombyggnad.Under nästa år ökar byggandet med elva procent, jämfört med 2013. Då påbörjas cirka 31 000 bostäder, varav 29 000 genom nybyggnad och 2 000 genom ombyggnad.

Framför allt i Storstockholm byggs det mer under 2013-2014, enligt Boverkets bedömning. Där har byggloven för flerbostadshus preliminärt ökat med 65 procent det senaste året. Bostadsbyggandet är dock fortfarande för lågt för att svara mot befolkningsökningen.

I år ökar byggandet av bostadsrätter mest, men även hyresrätter ökar. Boverket bedömer att småhusbyggandet tar viss fart nästa år, men bolånetaket gör att ökningen blir mindre än under konjunkturuppgången 2010.

Ungdomspuckeln är snart över och andra utmaningar väntar framöver. Fram till år 2020 förväntas antalet personer i åldern 19-24 år minska med cirka 135 000 eller med 17 procent. I stället kommer ålderskategorin 25-34 år att öka. Åldersgruppen 65-85 år ökar också stadigt.