Det nya avtalet ger 1 700 kronor på tre år. Första höjningen gäller från den 1 oktober med 530 kronor.

Fastighets och Almega Tjänsteföretagen behövde bara en dag för att komma överens om ett nytt avtal. Inom avtalsområdet för fönsterputsföretag finns både ackords- och tidlöner.
Ackordslönerna höjs enligt följande: från 1 oktober i år med 2,0 procent, från 1 oktober 2014 med 2,3 procent och från den 1 oktober 2015 med 2,5 procent.
Tarifflönerna höjs enligt följande: från 1 oktober i år med 530 kronor, från 1 oktober 2014 med 560 kronor och från den 1 oktober 2015 med 610 kronor.

Ob-ersättningarna är oförändrade under första avtalsåret, men höjs med 3,0 procent från den 1 oktober nästa år och med 3,8 procent från den 1 oktober 2015.

Regeln om övertidsarbete har ändrats. Övertid är beordrat arbete utöver 40 timmar per vecka eller nio timmar per dag. Tidigare var det 40 timmar per vecka eller åtta timmar per dag.
– Vi tror inte förändringen av övertid betyder så mycket. Övertid förekommer inte så ofta för dem som jobbar på tidlön och de som går på ackord berörs inte. Begränsningen att allt över 40 timmar i veckan är övertid gäller dessutom fortfarande, säger ombudsman Jari Visshed, en av dem som ingått i Fastighets förhandlingsdelegation.

Överenskommelsen är preliminär i avvaktan på beslut från Fastighets förbundsstyrelse.