Det är inte bara tekniken som avgör om arbetsmiljön blir säker. Lika stor betydelse har våra attityder till arbetet och den organisation vi verkar i.
– Vi ser att människan lätt glöms bort när ett arbetsmiljöproblem ska åtgärdas och man tror att allt blir bra med bara en ny teknisk lösning, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

En viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet att undersöka och åtgärda risker. Prevent publicerar nu den nya boken ”Hantera risker”, som är en del av en större satsning på systematiskt arbetsmiljöarbete under 2013-2015.

– Jag tror den kan bli till stor hjälp för alla som vill förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. Tillbud och olyckor behöver hanteras med analys och åtgärder, säger Prevents vd Maria Schönefeld.

Utgångspunkten i nya boken ”Hantera risker!” är samspelet mellan mänskliga (M), tekniska (T) och organisatoriska (O) faktorer, det så kallade MTO-perspektivet. Det vill säga de områden som alla är avgörande att ta hänsyn till om arbetsmiljöproblemet ska lösas på ett bra sätt.

Vid skyddsronden konstaterar vi kanske att säkerhetsutrustningen finns på plats, men det är ju inte lika givet att den används. Det räcker inte bara med en teknisk lösning utan arbetet med arbetsplatsens attityder till säkerhetsfrågorna blir ofta minst lika viktigt. Eller så saknas kanske tydliga instruktioner för användningen av utrustningen, säger Gunnar Lagerström

”Hantera risker” bygger vidare på ”Handbok i systematiskt arbetsmiljöarbete”. I vår kommer ytterligare två handledningar, dels om olyckshantering, dels om rutiner. Dessutom lanseras en ny utbildning som bygger på de nya materialen.

”Hantera risker” riktar sig främst till chefer och skyddsombud och ersätter skrifterna ”Riskbedömningar”, ”Riskbedömningar – verktyg” samt ”Konsekvensguiden”.