Snurra min jord! Alternativet vill vi undvika.
Det talas ofta om hur vi ska rädda vår planet, trycket är hårt; klimatförändringarna, utsläppen och sophanteringen är en del av problematiken.
Människan står i centrum och bestämmer vilken jord våra barn ska få ärva. Vi måste ta ansvar för planeten.
Jordgloben delar vi. Fattiga som rika, oavsett ras, religion eller politisk uppfattning.
Drägligare villkor för människan sparar också naturen.
I en stor del av världen kämpar människor för överlevnad. Dessa människor är oftast drabbade av svält, sjukdomar eller krig. Att tänka på annat än livets basala behov i de sammanhangen är närmast att sortera under ordet ”lyx”.

”Ett rättvist liv, svenska fackens globala engagemang” heter en broschyr utgiven av LO-TCO biståndsnämnd. Broschyrens hårda fakta gör att det är lätt att inse att det globala engagemanget är viktigt.

Vad behöver göras? Ja, om facket ska ha inflytande på arbetsplatserna och kunna omdana morgondagen så är det organisering, organisering och åter organisering som gäller. Många medlemmar, stor kraft. Få medlemmar, svag kraft.
I bara 14 av världens länder är den fackliga organisationsgraden över 50 procent av den totala arbetskraften. Dessa länder återfinns i huvudsak i Västeuropa och i Skandinavien. I utvecklingsländerna är organisationsgraden oftast kring 10 procent.

Visste du förresten att världens vanligaste yrke är hushållsarbete i någon annans hem. I hushållen arbetar de fattigaste och mest utsatta, oftast kvinnor och migranter under svåra förhållanden. Men även här görs det saker för att lyfta villkoren för de arbetande. I mitten av juni 2011 fick världens alla hundra miljoner hushållsanställda rätt till reglerade arbetsförhållanden och lön på landets miniminivå.
Man behöver knappast fundera speciellt länge för att kunna svara på frågan: vilken är fackets viktigaste fråga?