Städbranschen Sverige, SBS, är en ny branschorganisation som ska samla alla aktörer på städmarknaden, allt ifrån fastighetsägare, arkitekter, kommuner och städbolag till enskilda städare.

Behövs SBS?
– Ja, det har funnits flera organisationer, som Sveriges rengöringstekniska förbund och golvtunga Golvrådet. Och Almega som avtalspart mot Fastighets. Det är en massa folk som driver en massa frågor, men det finns ingen sammanhållande organisation. Med SBS kan alla samlas och prata, och då kommer vi att nå resultat.
– Inom två år ser jag att vi är en maktfaktor, en remissinstans för nya system och en samlande kraft som kan plocka upp alla aspekter av en fråga. Det ska vara hit man vänder sig med frågor om branschen.

Vad ska ni göra?
– Det finns mycket att göra, både på upphandlarsidan och på utförarsidan. Om man ställer krav i en upphandling och alla uppfyller kraven, om alla till exempel har utbildning och är ISO-certifierade, så finns det inget som skiljer företagen åt. Då blir det till slut priset som avgör.
– För att handla upp städtjänster gäller det att vara duktig på städ, men upphandlingsdelen är ordentligt eftersatt. Och många på utförarsidan är mindre bra på att redogöra för skillnaderna mellan sig själv och andra. Det är viktigt att lyfta fram sådant som om man har låg personalomsättning eller bra friskvårdsarbete, eller anställda som trivs på jobbet som kan komma hem och hämta sina barn i tid. Det kan man som upphandlare värdera och betala för.

Men Almegas senaste undersökning visade att priset avgör i 96 procent av alla offentliga städupphandlingar. Spelar det någon roll?
– Ja, om man inte tror det har man redan gett upp, och man har inte gjort läxan. Om priset redan är satt får man konkurrera med annat. Båda sidor behöver sätta igång nu. Det är lika mycket bådas ansvar.

Vilka tjänar på SBS?
– Det är framför allt de som utför städtjänster. Det här kan synliggöra och lyfta upp yrket. Med alla avgångar som kommer nu finns ett jätteuppdrag eftersom det inte finns någon påfyllnad.

Vilken är din hjärtefråga?
– Det kommer bli att synliggöra branschen, för då kommer mycket på köpet. Att det är en överetablering nu är ingen överdrift precis. Många jobbar svart men många sjyssta tvingas att fuska. Jag vill skapa förutsättningar för att slippa fuska, med moderna metoder och metoder att driva företag på rätt sätt. Det är även ett ansvar för de större bolagen. De måste våga kliva av upphandlingar om kraven inte är sjyssta och påpeka att det inte är möjligt.

Ska man våga ställa sådana krav, med risk att förlora uppdrag?
– Ja, någonstans måste man börja ta ett ansvar. Det finns ett jättejobb att göra. Jag känner att man har pratat i 15 år och inget har hänt – men hur svårt kan det vara?

Vilket är det största problemet i dag?
– Värdet på tjänsterna är för lågt. Det påverkar självförtroendet. Men får man upp värdet kommer allt annat automatiskt.
– Sedan finns det många som jobbar på omoderna sätt. Vissa bekräftar synen på en dålig städbransch genom att använda gamla metoder.

Vilka ljuspunkter finns det i branschen?
– Städtjänster är en viktig stödfunktion i samhället. Det tillför värden till all verksamhet och gör att andra kan fokusera på annat. Och jag tycker att man kan se flera positiva saker. Dels att fler börjar ställa krav på sina uppdragsgivare. Dels tycker jag mig se en trend att man börjar inse att de anställda har ett värde i bolaget. Jag ser ljust på framtiden!