Företaget Rentav Städ- och miljövård AB har infört ett nytt kompetenskrav som innebär att alla anställda måste ha körkort. Företaget har sedan länge haft det som krav vid nyanställning. De städare som inte har körkort har fram till mars nästa år på sig att skaffa det.

Enligt företaget handlar det om fem till tio anställda av totalt cirka 100. Rentav har verksamhet på flera orter, bland annat runt Östersund, Sundsvall, Luleå och Umeå.
– Förutsättningarna inom städ ser annorlunda idag jämfört med tidigare. Många gånger måste städaren ha med sig materialet till kunden eller behöver åka fem mil. I Stockholm kan man åka kollektivt på ett annat sätt, men här upp fungerar kollektivtrafiken inte så bra. Det är sårbart när alla anställda inte har körkort. Dessutom är det ett krav på de flesta jobben nuförtiden, säger företagets vd Jens Strömqvist.

Vad som kommer att hända om en anställd inte hinner eller har råd att ta körkort inom den utsatta tiden kan Jens Strömqvist inte svara på idag. Om det blir aktuellt ska företaget och Fastighets ta en diskussion. Körkortskravet ligger dock kvar.

Sanna Wallin, Fastighets ombudsman i Nord, har förhandlat om det nya kompetenskravet. I första hand har förhandlingen handlat om en anställd i Östersund med lång anställningstid efter en omorganisation.
– Vi lyfte på alla stenar för att hitta en plats för henne men det fanns inga alternativa lösningar. Arbetsgivaren aviserade att säga upp städaren på grund av arbetsbrist om hon inte skaffar körkort, säger hon och fortsätter:
– Enligt Arbetsdomstolen kan arbetsgivaren kräva körkort av sina anställda. Därför har vi fackligt svårt att stoppa det.
En dom i Arbetsdomstolen från 2010 visar att en städare saknade tillräckliga kvalifikationer för fortsatt anställning eftersom hon inte hade körkort.