När yrkesutbildning kombineras med Sfi, svenska för invandrare, är det lättare för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Det visar ett projekt i Gävleborgs län.

Projektet har pågått sedan 2010 och kommer att avslutas i december. Av de 320 personer som genomgått en yrkesutbildning har ungefär hälften kommit ut i arbetslivet. Praktiska kunskaper har varvats med studier i svenska.
– Att så pass många fått arbete och att det gått så bra för de flesta att lära sig språket har överraskat mig, säger arbetsförmedlaren Dick Helgesson, som är en av projektledarna.
Totalt har 23 utbildningar varit igång inom tio yrkesområden. Tre av utbildningarna har varit inom städ och två om hushållsnära tjänster. Totalt har ett sextiotal deltagare fått städutbildning.

Det är oftast kommun och landsting som har gett jobb till dem som genomgått städutbildning, men även företag i städbranschen har anställt nyanlända som deltagit i projektet.
Till exempel i Bollnäs hade 59 procent av deltagarna i städutbildningen någon form av arbete ett år efter att de lämnat projektet.
– Vi har täta uppföljningar med både lärare och deltagare. Vi besöker även arbetsplatserna. Om något gått fel rättar vi det direkt, säger Dick Helgesson.

Projektet har drivits tillsammans med Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och kommunerna i Gävleborgs län.
Enligt Arbetsförmedlingen är satsningen unik för Gävleborg, men en liknande är igång i Västernorrland. Även Värmland är på väg att starta ett eget projekt.