Se till att alla, oavsett om de jobbar åt svenska eller utländska företag, har rätt till svenskt kollektivavtal. Det är ett av tio krav från LO och Socialdemokraterna för att öka tryggheten på arbetsmarknaden.

LO och S vill stoppa lönedumpning, skattefusk och att arbetare utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. De är överens om en handlingsplan för ordning och reda på svensk arbetsmarknad.

Det här är punkterna som de har enats om:

  • Lex Laval rivs upp och regelverket ändras så att svenska avtal ska gälla för löner och anställningsvillkor för alla som jobbar i Sverige.
  • Utländska företag med verksamhet i Sverige ska registrera sig här och utse en juridisk person som kan ställas till svars.
  • Arbetstagare från länder utanför EU och EES garanteras kollektivavtalsenliga arbetsvillkor. Erbjudandet om arbete i Sverige ska göras juridiskt bindande. Arbetskraftsinvandringen ska ta hänsyn till hur det ser ut på arbetsmarknaden.
  • Lagstiftningen om F-skatt förstärks så att gränserna mellan att vara anställd och företagare blir tydligare.
  • Lagen om offentlig upphandling ändras så att det till exempel ska till gå att ställa krav på kollektivavtal vid upphandling.
  • Huvudentreprenören ska göras ansvarig för att även underleverantörerna ska betala kollektivavtalsenliga löner, skatter och arbetsgivaravgifter.
  • Lagen om uthyrning av arbetskraft och lagen om anställningsskydd ändras så att en arbetsgivare som sagt upp anställda inte kan hyra in personal från bemanningsföretag för samma uppgifter.
  • Det införs en månadsredovisning av skatter och arbetsgivaravgifter. Systemet ska vara så enkelt att även arbetsgivare utan datoriserad redovisning enkelt ska klara av det.
  • För bryggbranschen införs personalliggare som visar vilka som är anställda. Även andra branscher kan bli aktuella.
  • Åkerinäringen behöver konkurrensneutrala villkor. Man vill bland annat komma åt missbruket av transportföretagens rätt att köra tillfälliga inrikestransporter i andra länder.