När det avslöjades att göteborgsbaserade Bostadsbolagets vd, Bertil Rignäs, köpt en klänning i Cannes och redovisat inköpet som lunch tvingades han avgå. Nu har revisorer granskat alla hans inköp sedan januari 2010, och har inte hittat några andra felaktigheter utöver detta.

För en månad sedan avslöjade SVT:s Uppdrag Granskning hur Göteborgs kommun skickat ett stort antal politiker och tjänstemän till den årliga fastighetsmässan MIPIM i Cannes, för skattebetalarnas pengar. Vid flera tillfällen har också det kommunala fastighetsbolaget Bostadsbolagets vd, Bertil Rignäs, besökt mässan. I programmet kom det fram att han under resan 2010 köpte en klänning i Cannes och redovisade köpet som lunch när han lämnade kvittot för attestering.

Efter debatten som väcktes vid avslöjandet beslutade en oenig bolagsstyrelse att Rignäs var tvungen att lämna sitt uppdrag med omedelbar verkan. En av de som var emot beslutet var Thomas Gustavsson, Fastighets klubbordförande och representant i styrelsen.

Dessutom fick oberoende revisorer i uppdrag att granska Bertil Rignäs alla utlägg och omkostnader från januari 2010 fram till halvårsskiftet i år.
Och det står nu klart att revisorerna inte har hittat några omotiverade kostnader förutom det redovisade kvittot på 65 euro som gäller köpet av plagget i Cannes. Köpet redovisades som ”reseutlägg/lunch/representation” och är det som ligger bakom att Rignäs tvingats avgå som vd för Bostadsbolaget.

Revisorerna konstaterar dock att Rignäs har fått sina mobilräkningar betalda från bolaget, kostnader på nästan 120 000 kronor under de granskade åren. Bolagsstyrelsen har motiverat mobiltelefonen som ett arbetsredskap men det framgår inte någonstans hur den får eller ska användas. Revisorerna rekommenderar därför Bostadsbolaget att pröva om det kan betraktas som en privat förmån.