Fastighets och Almega får en halv miljon kronor i bidrag från regeringen till information om de så kallade yrkesintroduktionsanställningarna, för unga i städbranschen. Nu återstår bara att få klart avtalet mellan parterna.

I mars i år beslutade regeringen att fackförbund och arbetsgivarorganisationer skulle få ekonomiskt stöd för att införa så kallade yrkesintroduktionsanställningar. Det innebär att arbetsgivare ska ha en särskild anställningsform för unga mellan 15 och 24 år.
Nu är det alltså klart hur stort bidraget blir.
– Det är klart att vi hade önskat mer, en halv miljon går snabbt åt, men alla branscher får lika mycket, säger Peter Aronson.
Han är verksamhetsansvarig ombudsman för fackliga studier på Fastighets och den som håller i projektet med yrkesintroduktionsanställningarna.

Pengarna ska gå till att sprida information om anställningsformen, både inom Fastighets och ute i företagen. Eftersom bidraget ska användas gemensamt med Almega kommer informationen att gå genom Servicebranschens yrkesnämnd, SRY.
Men först måste parterna enas om ett avtal.
– Vi har inte något färdigt, men förhandlingarna pågår och vi tittar på olika delar, säger Peter Aronson.
Han har ändå stora förhoppningar om att de ska kunna komma överens och planen är att avtalet ska bli klart i början av nästa år.
– Grundprinciperna är klara men det är en eller ett par stora knäckfrågor som vi för diskussioner kring, säger Peter Aronson.

Fastighets är det femte förbundet i raden som beviljas bidrag från regeringen till just information om yrkesintroduktionsavtalen. Men pengarna gäller bara för städsidan.
– På avtalssidan har vi kommit något längre fram inom fastighetsbranschen, men i ansökningsförfarandet ligger vi längre bort, säger Peter Aronson.
Han tror dock att förbundet kommer att beviljas pengar där också och i så fall kommer bidraget att gå till information genom Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, FU. Rekryteringen av projektledare för att sjösätta yrkesintroduktionsanställningarna har redan påbörjats.