Det ser ljusare ut på arbetsmarknaden under de kommande två åren, framförallt inom den privata tjänstesektorn. Samtidigt växer andelen arbetssökande som saknar den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Det visar Arbetsförmedlingens nya prognos.

Sammanlagt 116 000 nya jobb väntas tillkomma under 2014 och 2015, enligt Arbetsförmedlingens prognos. Flest nya arbetstillfällen blir det redan under nästa år och jobben kommer främst att finnas inom hotell- och restaurang, personliga tjänster och företagstjänster.
Bland de som söker jobb ökar andelen utrikesfödda kraftigt. Samtidigt minskar antalet arbetsföra som är födda i Sverige. Arbetsförmedlingen betraktar därför detta som en viktig förutsättning för att sysselsättningen ska kunna öka.
Fram till år 2015 beräknas arbetslösheten minska från dagens 8,1 procent till 7,4 procent.

En intervjuundersökning visar också att både hushåll och företag är mer optimistiska än vanligt om framtiden, även om offentliga arbetsgivare är fortsatt försiktiga med att anställa personal.
– Det är glädjande att det finns en stor optimism inom näringslivet och att det kommer många nya jobb, säger Clas Olsson, tillförordnad generaldirektör vid Arbetsförmedlingen.

Men det finns också problem. Den grupp människor som har en svag ställning på arbetsmarknaden kommer att öka. Till dem hör personer utan fullständig gymnasieutbildning, vilket är problematiskt eftersom de flesta jobben skapas inom yrken med krav på längre utbildning.
Även om ungdomsarbetslösheten väntas minska markant under de kommande åren kommer det också att bli fortsatt svårt för ungdomar som saknar utbildning.
Arbetsförmedlingens Clas Olsson menar därför att det är en utmaning, både för Arbetsförmedlingen och för hela samhället, att se till att det finns arbetskraft med rätt kompetens för de jobb som finns.