Riksdagens arbetsmarknadsutskott vill att regeringen skyndar på insatser för personer med funktionshinder. Frågan ska debatteras i riksdagen den 17 december.

Det har gått ett och ett halvt år sedan den statliga Funkautredningen överlämnade en rad förslag till regeringen på hur fler personer med funktionsnedsättning ska få ett arbete. I januari i år lämnade utredningen även förslag på ett försäkringsskydd för dem.
Utskottet väntar på ett betänkande från regeringen och har i det här läget inte tagit ställning till vad som är bra i utredningens förslag.

Kerstin Nilsson (S), en av ledamöterna i arbetsutskottet, tycker att utredningens förslag om att förenkla lönestödsformerna kommer att underlätta för såväl personer med funktionshinder, som för arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. De två föreslagna formerna är lönestöd för utveckling och lönestöd för trygghet. Dessutom föreslås att möjligheterna att få hjälpmedel och andra stöd ska gälla alla med funktionshinder, oavsett vilket lönestöd de har.

Frågan kommer att debatteras i riksdagen den 17 december. Utredningens alla förslag och resultat av debatten går att läsa på riksdagens hemsida: www.riksdagen.se.