I media har det varit stora rubriker kring den svenska skolans dåliga resultat, begripligt!
Det har tyvärr över tid inte varit lika stora rubriker om den alltmer utbredda tystnaden på jobbet.
Allt för många anställda vågar i dagens Sverige inte yttra sig om missförhållanden på arbetsplatsen. Och som om det inte räckte, de anställdas fackliga ombud vågar inte heller yttra sig, det har vi på den här tidningen noterat vid ett antal tillfällen. Illa, ytterst illa.
Om det fackliga ombudet inte vågar säga ifrån och föra medlemmens talan, då måste det till krafttag!
Den demokratiska plattformen för att föra en diskussion finns, men när fackliga förtroendevalda, även rätt högt upp i den fackliga organisation, inte vågar eller vill yttra sig i medlemstidningen, då underminerar man det demokratiska förtroendet. Ett tyst fack är ett dött fack!

I år har vi två viktiga val framför oss:
Europaparlamentsval 22–25 maj. Valdeltagandet var bara 45,5 procent 2009. Gör din röst hörd, det är viktigt då allt fler beslut tas i Bryssel.
Riksdags-, kommunal- och landstingsval 14 september.
Låt dig inte luras av opinionsundersökningarna. Valet avgörs på valdagen. Din röst, vare sig du är städare eller fastighetsskötare, är lika mycket värd som vd:ns. Rösterna från LO-kollektivet kan bli avgörande för vilken regering Sverige ska få.

En röst handlar det också om när Fastighets 21–23 november har kongress. Du kan på ett tidigt stadium vara aktiv, skriva motioner. Du kan också delta i kongressdebatten i Fastighetsfolket och är du ombud på kongressen kan du göra din stämma hörd på ort och ställe.

Låt 2014 blir ett år där du är med och påverkar, ett år då du säger din mening.
Tystnaden är nämligen demokratins fiende!