Antalet bemanningsanställda ökar. I takt med det ökar även arbetsmiljöproblemen inom branschen. Det konstaterar Arbetsmiljöverket i flera rapporter. Trots att Fastighets bara har några få bemanningsanställda medlemmar deltar förbundet i ett LO-gemensamt projekt som ska kartlägga förhållandena.

Under de senaste två åren har Arbetsmiljöverket genomfört ett stort antal inspektioner på bemanningsföretag. På över hälften av de besökta arbetsplatserna upptäcktes brister. Bland annat är det vanligt att inhyrda inte får någon introduktion och att det finns brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
Även LO har börjat belysa frågan om inhyrdas arbetsmiljö, bland annat i det pågående samarbetsprojektet för regionala skyddsombud.

Den senaste delen påbörjades i slutet av augusti och handlar om att få koll på skillnaderna i förhållanden mellan fast och ”tillfällig och extern” personal, vilket innefattar både inhyrda, inlånade och entreprenörer.
Regionala skyddsombud ska, vid skyddsronder, fylla i särskilda checklistor för dessa personer.
– Syftet är att göra en kartläggning så att man kan se om det behövs förändringar. Det kan vara så att man behöver förstärka lagstiftningen och då blir det en politisk fråga, säger Christina Järnstedt från LO.
Hon är sammankallande för arbetsgruppen och driver projektet från LO:s sida.
– Många unga kommer in i arbetslivet genom den här typen av anställningar och alla människor har rätt att jobba i en trygg och säker arbetsmiljö, säger Christina Järnstedt.

Hittills har det bara kommit in ett fåtal checklistor, men slutrapporten ska presenteras först under Almedalsveckan i sommar och till dess hoppas Christina Järnstedt få in ett stort underlag.
Inom Fastighets är antalet bemanningsanställda mycket få, vilket gör att det inte finns något stort fackligt engagemang i frågan om arbetsmiljön för den här typen av anställning.
– I och med att vi har så få medlemmar på det här avtalet är det inte ett prioriterat område ännu, säger Torbjörn Jonsson, central arbetsmiljöombudsman på Fastighets.

Eftersom bemanningsanställningarna ökar inom alla områden är sannolikheten stor att det kommer att gå mot en sådan utveckling även inom fastighets- och städsidan.
Torbjörn Jonsson menar därför att projektet ändå är viktigt.
– Vi måste få klart för oss att förhållandena inte skiljer mellan inhyrda och fastanställda. Om det är så som Arbetsmiljöverket säger så måste vi veta det för att kunna göra något åt det, avslutar Torbjörn Jonsson.

Kritik mot statistik

Förutom Arbetsmiljöverkets egna inspektioner, som har visat att ansvaret för bemanningsanställdas arbetsmiljö ofta faller mellan stolarna, har en grupp forskare sammanställt tidigare forskning i ämnet. Där konstateras att inhyrda drabbas av fler arbetsskador än andra, och oftare har problem med psykisk ohälsa.

Forskningen på området är dock begränsad och har kritiserats. Branschorganisationen Bemanningsföretagen menar att den forskning som verket har baserat sina slutsatser på är för knapphändig. Henrik Bäckström, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen, skrev i sin blogg att det är som att ”koka soppa på en halv spik”. Han vill se arbetsskadestatistik för den moderna arbetsmarknaden och vill att regeringen förändrar Arbetsmiljöverkets uppdrag.